Ngày 24/6/2014, Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Ngày 24/6/2014, Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Ngày 24/6/2014, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, diễn ra Lễ Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII
Ngày tạo
24/06/2014 10:01:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 5,02MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Long An. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/06/2014 02:06:22 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất