Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 28/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 7, Chiều ngày 28/5/2014. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/05/2014 8:22:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình,tiếp thu ,chỉnh lý dự thảo Luật công chứng(sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2014 02:35:14 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Khánh Hòa Lê Minh Hiền phát biểu ý kiến về dự thảo Luật công chứng(sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2014 08:26:51 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tp Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa phát biểu ý kiến về dự thảo Luật công chứng(sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2014 08:26:51 SA

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Ninh Bình Lưu Thị Huyền phát biểu ý kiến về dự thảo Luật công chứng(sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2014 08:26:51 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Luật công chứng (sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2014 08:26:52 SA

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Tỉnh Vĩnh Phúc Hồ Thị Thủy phát biểu ý kiến về dự thảo Luật công chứng(sửa đổi). Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2014 08:26:51 SA

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất