Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XIV

Danh sách album ảnh


Sáng 9/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020); - Quốc hội thảo luận ở tổ về: + Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. + Dự án Luật quy hoạch.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất