Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2017; Thông qua NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp


Tên album
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2017; Thông qua NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2016 3:27:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Kim Tuyến - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Tô Văn Tám - tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy - tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy - tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thái Học - tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thái Học - tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2016 04:24:40 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất