Sáng 15/11, Quốc hội khai mạc phiên chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 15/11, Quốc hội khai mạc phiên chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2016 9:01:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 4,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 4,14MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 1,62MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 10:06:09 SA

Dung lượng: 2,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất