Chiều 21/11, Lễ ra mắt Nhóm nghị sỹ trẻ Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Chiều 21/11, Lễ ra mắt Nhóm nghị sỹ trẻ Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/11/2016 9:17:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thường trực Ủy ban đối ngoại Đinh Công Sỹ giới thiệu Đại biểu,khách mời.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 470,95kB

Tải ảnh gốc

Thường trực Ủy ban đối ngoại Đinh Công Sỹ giới thiệu Đại biểu,khách mời.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 680,54kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Nhóm Nghị sỹ trẻ.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 652,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 07:49:14 SA

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất