Sáng 7/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương


Tên album
Sáng 7/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2016 9:11:16 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Bùi Văn Xuyền - tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Anh Tuấn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Anh Tuấn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết - tỉnh An Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết - tỉnh An Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Thắng - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 10:54:21 SA

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất