Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của CATANDTC, VTVKSNDTC; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.


Tên album
Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của CATANDTC, VTVKSNDTC; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/10/2016 11:31:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm trình bày báo cáo công tác phòng ngừa,chống tội phạm và vi phạn pháp luật năm 2016.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trình bày báo cáo công tác năm 2016 của VKSNDTC.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác năm 2016 của CATANDTC.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo công tác thi hành án năm 2016 .Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga trình bày các báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác tư pháp năm 2016. .Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn sáu trình bày BC công tác phòng,chống tham nhũng năm 2016.Ảnh : Văn Bình - cổng TTĐT.

Ngày tạo: 28/10/2016 11:45:00 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất