Chiều 26/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Tên album
Chiều 26/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2016 3:15:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Minh Đức - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Minh Đức - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Văn Xuyền - tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Văn Xuyền - tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 05:05:58 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất