Sáng 25/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội và thảo luận tại hội trường về dự án này


Tên album
Sáng 25/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội và thảo luận tại hội trường về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2016 8:35:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 09:58:33 SA

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 09:58:33 SA

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lý Tiết Hạnh - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 10:26:20 SA

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Sơn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 10:26:20 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Sơn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 10:26:20 SA

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Quyền - TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật về hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/10/2016 10:26:20 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất