Chiều 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật cảnh vệ


Tên album
Chiều 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật cảnh vệ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/11/2016 2:38:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Hồng Vân - tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Văn Thông - tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Văn Thông - tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Tạo - tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hồ Văn Thái - tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 722,66kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Tạ Minh Tâm - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 04:37:38 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất