Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Tên album
Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2016 6:30:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thảo luận tổ - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ -Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang - Vũng Tàu .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Nghệ An - Hòa Bình - Trà Vinh - Lai Châu .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 898,01kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Nghệ An - Hòa Bình - Trà Vinh - Lai Châu .Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc - Hậu Giang - Hòa Bình. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 06:33:16 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất