Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Tên album
Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2016 9:22:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Thị Xuân - tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển - tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 981,36kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển - tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Sùng A Hồng - tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Sùng A Hồng - tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Tuyết - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 10:22:53 SA

Dung lượng: 891,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất