Sáng 31/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật đường sắt (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật cảnh vệ


Tên album
Sáng 31/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật đường sắt (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật cảnh vệ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/10/2016 8:37:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/10/2016 12:14:44 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất