Sáng 21/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12


Tên album
Sáng 21/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2016 8:11:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 11:29:44 SA

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 11:29:44 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 11:29:44 SA

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 11:29:44 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2016 11:29:44 SA

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất