Chiều 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)


Tên album
Chiều 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2016 9:07:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Lê Quang Trí - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn - tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hồ Thanh Bình - tỉnh An Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Châu Quỳnh Dao - tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Thành Đạt - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Công Nhường - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 06:56:55 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất