Chiều 17/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản và thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư


Tên album
Chiều 17/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản và thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2016 3:15:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 03:56:51 CH

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 03:56:51 CH

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai bấm nút biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 03:56:51 CH

Dung lượng: 2,99MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận bấm nút biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 03:56:51 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Quang Khánh - Báo ĐBND

Ngày tạo: 17/11/2016 04:50:52 CH

Dung lượng: 624,39kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 04:50:52 CH

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất