Chiều 18/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi)


Tên album
Chiều 18/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thảo luận ở hội trường về dự án Luật du lịch (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/11/2016 4:37:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang bấm nút biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 3,01MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng bấm nút biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 4,26MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Triệu Thị Dung - tỉnh Cao Bằng phát biểu ý kiến về dự án Luật du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2016 05:20:36 CH

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất