Sáng 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)


Tên album
Sáng 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2016 9:22:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 10/11/2016 10:13:45 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày tạo: 10/11/2016 10:13:45 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 10:13:45 SA

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 10:13:45 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 09:56:39 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 10:13:45 SA

Dung lượng: 3,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất