Sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Tên album
Sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2016 1:10:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành - tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành - tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngô Sách Thực - tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngô Sách Thực - tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Mão - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trương Anh Tuấn - tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 06:26:18 CH

Dung lượng: 854,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất