Chiều 24/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thảo luận tại hội trường về dự án này


Tên album
Chiều 24/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thảo luận tại hội trường về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2016 8:11:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:01:27 CH

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:01:27 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:01:27 CH

Dung lượng: 3,37MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:01:27 CH

Dung lượng: 3,34MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội trường về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:22:16 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội trường về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 04:22:16 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất