Sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản và thảo luận tại hội trường về dự án này


Tên album
Sáng 24/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản và thảo luận tại hội trường về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2016 8:08:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 09:37:05 SA

Dung lượng: 1,84MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 09:44:03 SA

Dung lượng: 3,13MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 09:46:40 SA

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Minh - tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 10:03:34 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Minh - tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 10:03:34 SA

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương - tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/10/2016 10:03:34 SA

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất