Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)


Tên album
Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2016 9:23:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Lê Thanh Vân - tỉnh Cà Mau phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 955,97kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Thanh Vân - tỉnh Cà Mau phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/11/2016 05:57:07 CH

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất