Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quy hoạch


Tên album
Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quy hoạch
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/11/2016 1:02:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Phạm Văn Tuân - Tỉnh thái Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Văn Tuân - Tỉnh thái Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương - Tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương - Tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương - Tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phùng Đức Tiến - Tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến về dự án Luật quy hoạch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/11/2016 01:16:21 CH

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất