Chiều 2/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 2/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2016 8:30:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyến Thị Yến - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1.023,23kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Thượng Tọa Thích Thanh Quyết - tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường giải trình làm rõ thêm ý kiến của ĐBQH. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường giải trình làm rõ thêm ý kiến của ĐBQH. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà giải trình làm rõ thêm ý kiến của ĐBQH. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà giải trình làm rõ thêm ý kiến của ĐBQH. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 05:26:23 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất