Chiều 22/11, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 22/11, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2016 7:29:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_6754

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 4,05MB

Tải ảnh gốc

NDN_6775

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 3,86MB

Tải ảnh gốc

NDN_6778

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

NDN_6803

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 3,79MB

Tải ảnh gốc

NDN_6807

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 4,20MB

Tải ảnh gốc

NDN_6815

Ngày tạo: 22/11/2016 07:30:28 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất