Chiều 9/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam,Luật sửa đổi,bổ sung của Luật đầu tư và các báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội.


Tên album
Chiều 9/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam,Luật sửa đổi,bổ sung của Luật đầu tư và các báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2016 3:16:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra.Ảnh : Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra.Ảnh : Văn bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Luật sửa đổi,bổ sung danh mục nghành,nghề đầu tư kinh doanh có ddieuf kiện của Luật đầu tư.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 886,83kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Luật sửa đổi,bổ sung danh mục nghành,nghề đầu tư kinh doanh có ddieuf kiện của Luật đầu tư.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 03:26:01 CH

Dung lượng: 904,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất