Chiều 4/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Tên album
Chiều 4/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2016 4:14:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Bùi Thanh Tùng - TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Thanh Tùng - TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 936,12kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phương Thị Thanh - tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phương Thị Thanh - tỉnh Bắc Kạn phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngô Thanh Danh - tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Vũ Xuân Hùng - tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2016 04:18:41 CH

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất