Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp


Tên album
Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2016 3:13:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 852,20kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Thái Bình - Bình Định - Cần Thơ. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Bình Dương - Yên Bái - Tiền Giang. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ - Bình Dương - Yên Bái - Tiền Giang. Ảnh: Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2016 03:46:11 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất