Sáng 23/11, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 23/11, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2016 2:00:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 4,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 4,39MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 02:06:16 CH

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất