Sáng 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư


Tên album
Sáng 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/11/2016 9:06:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh Võ Trọng Việt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh Võ Trọng Việt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 2,28MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/11/2016 09:55:13 SA

Dung lượng: 4,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất