Sáng 19/10, Ra mắt Ban thư ký Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 19/10, Ra mắt Ban thư ký Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/10/2016 12:28:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết số 273/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban thư ký. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/10/2016 12:34:41 CH

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc với các thành viên Ban Thư ký. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/10/2016 12:34:41 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc với các thành viên Ban Thư ký. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/10/2016 12:34:41 CH

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Ban thư ký là thiết chế mới được quy định theo Hiến pháp, được thực hiện theo Luật tổ chức Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày tạo: 19/10/2016 12:34:41 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Ban thư ký là thiết chế mới được quy định theo Hiến pháp, được thực hiện theo Luật tổ chức Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày tạo: 19/10/2016 12:34:41 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất