Sáng 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi


Tên album
Sáng 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủy lợi
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/11/2016 12:17:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Hải Dương bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 3,92MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Long An bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 2,96MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/11/2016 12:37:18 CH

Dung lượng: 3,89MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất