Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020


Tên album
Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/11/2016 2:23:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Lưu Đức Long phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 75,61kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 122,99kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 81,24kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 82,48kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phú Quốc phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 92,50kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Phùng Đức Tiến phát biểu ý kiến. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ngày tạo: 02/11/2016 12:19:56 SA

Dung lượng: 77,52kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất