Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.


Tên album
Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2016 8:59:35 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 4,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 3,81MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong ngày 2 ngày 15 và 16/11/2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 10:02:05 SA

Dung lượng: 4,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất