Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ Công thương và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi sáng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 15/11, Bộ trưởng Bộ Công thương và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về nội dung của buổi sáng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/11/2016 3:42:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Cao Văn Trọng - tỉnh Bến Tre chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - TP. Hà Nội chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh - tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 1.000,98kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai - TP. Hà Nội chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết - tỉnh An Giang chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn - TP. Hà Nội chất vấn Bộ trưởng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/11/2016 07:17:27 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất