Sáng 27/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương; Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).


Tên album
Sáng 27/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương; Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2016 9:04:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 02:28:40 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 02:28:40 CH

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 11:18:45 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 11:18:45 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 11:18:45 SA

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2016 11:18:45 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất