Sáng 20/10, Khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Sáng 20/10, Khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2016 9:48:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 12:04:14 CH

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 12:04:14 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 12:04:14 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 12:04:14 CH

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 09:50:33 SA

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 09:50:33 SA

Dung lượng: 3,77MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất