Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2016 8:30:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 10:11:59 SA

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 10:11:59 SA

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 04:10:36 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lưu Thành Công - tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 04:10:36 CH

Dung lượng: 962,23kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh - tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 04:10:36 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Công Thuật - tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/11/2016 04:10:36 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất