Chiều 8/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền KT giai đoạn 2016-2020


Tên album
Chiều 8/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền KT giai đoạn 2016-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/11/2016 3:11:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 03:59:47 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 03:59:47 CH

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 03:59:47 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 03:59:47 CH

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Văn Cường - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 08:10:01 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Văn Cường - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/11/2016 08:10:01 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất