Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2016 2:32:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời làm rõ thêm về những nội dung liên quan. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời làm rõ thêm về những nội dung liên quan. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 3,93MB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời làm rõ thêm về những nội dung liên quan. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc - tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương - tỉnh Quảng Bình chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi - tỉnh Thanh Hóa chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 04:21:39 CH

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất