Chiều 7/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật du lịch (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017


Tên album
Chiều 7/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật du lịch (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2016 9:12:45 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Huỳnh Cao Nhất - tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2016 12:14:32 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 04:16:16 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 04:16:16 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 04:16:16 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 04:16:16 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2016 04:16:16 CH

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất