Sáng 9/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm


Tên album
Sáng 9/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm
Nội dung mô tả
- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020); - Quốc hội thảo luận ở tổ về: + Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. + Dự án Luật quy hoạch.
Ngày tạo
09/11/2016 9:56:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quy hoạch. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2016 11:01:40 SA

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất