Sáng 23/11, Quốc hội họp Phiên bế mạc (phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp)


Tên album
Sáng 23/11, Quốc hội họp Phiên bế mạc (phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2016 8:15:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 23/11/2016 01:59:48 CH

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 23/11/2016 01:59:48 CH

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ngày tạo: 23/11/2016 01:59:48 CH

Dung lượng: 4,17MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 10:20:45 SA

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 10:20:45 SA

Dung lượng: 3,63MB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2016 10:20:45 SA

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất