Sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2016 9:05:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 4,54MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Minh Ánh - TP. Hà Nội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Điều Huỳnh Sang - tỉnh Bình Phước chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hồ Thị Minh - tỉnh Quảng Trị chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Minh Chuẩn - tỉnh Quảng Ninh chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2016 10:35:47 SA

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất