Chiều 20/10, Các Bộ trưởng trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội.


Tên album
Chiều 20/10, Các Bộ trưởng trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/10/2016 2:26:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 650,62kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 02:27:53 CH

Dung lượng: 730,27kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 03:38:30 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại phiên họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 03:38:30 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm. Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/10/2016 03:38:30 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất