Sáng 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2016 10:40:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Văn Thể - tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Văn Thể - tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 723,04kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Xuân Hòa - tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 631,95kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phan Việt Cường - tỉnh Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phan Việt Cường - tỉnh Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thị Thanh - tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2016 10:52:07 SA

Dung lượng: 993,46kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất