Kỳ họp thứ tám Quốc hội Khóa XIII

Ảnh hoạt động tại các kỳ họp Khóa XIII

Danh sách album ảnh


Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/11/2014. Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/11/2014. Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của LHQ về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền của người khuyết tật và thảo luận ở hội trường về dự án Luật thú y

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐNDVN, Luật CAND (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản PL, Luật TNMT biển và hải đảo

Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp và thảo luận ở hội trường về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 26/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi), Luật DN (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào SXKD và thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán NN (sửa đổi), dự án Luật an toàn vệ sinh lao động

Kỳ họp thứ 8, Ngày 26/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), dự án Luật an toàn vệ sinh lao động

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Luật NSNN (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật

Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận ở hội trường về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch và thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch và thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 19/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền, TTCP Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 19/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 18/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 18/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 17/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về báo cáo của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 17/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về báo cáo của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 15/11/2014. Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 8, Ngày 15/11/2014. Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm gồm 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 14/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTƯ năm 2015, biểu quyết danh sách những người được QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng HKQT Long Thành

Kỳ họp thứ 8, Ngày 14/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTƯ năm 2015, biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 12/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 12/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 11/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về dự thảo luật này

Kỳ họp thứ 8, Ngày 11/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và thảo luận về dự thảo luật này

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua NQ về kế hoạch phát triển KT-XH 2015 và dự toán NSNN năm 2015; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật DN (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 7/11/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 7/11/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 6/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐND VN; Luật CAND (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Kỳ họp thứ 8, Ngày 6/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 5/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Kỳ họp thứ 8, Ngày 5/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 3/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Kỳ họp thứ 8, Ngày 3/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật thú y; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 1/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền KT trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống NH theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của QH về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Kỳ họp thứ 8, Ngày 1/11/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 31/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình KT-XH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015

Kỳ họp thứ 8, Ngày 31/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 30/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 30/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 29/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDD VN

Kỳ họp thứ 8, Ngày 29/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và thảo luận về hai dự thảo luật này

Kỳ họp thứ 8, Ngày 28/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và thảo luận về hai dự thảo luật này

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân(sửa đổi),Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân(sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân(sửa đổi),Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân(sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo luật này

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015

Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Kỳ họp toàn thể cuối năm của Quốc hội khai mạc sáng nay (20/10) tại Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 28/11, tại tòa nhà mới khai trương sau 5 năm xây dựng.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 17/10/2014. Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Chủ trì cuộc họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Kỳ họp thứ tám sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tại Nhà Quốc hội mới, thủ đô Hà Nội. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong hơn 1 tháng, dự kiến phiên bế mạc vào ngày 28/11 tới.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII

Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII; Theo đó, trong 3 ngày làm việc (từ 8-10/9), các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận và cho ý kiến về 6 dự án Luật: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất