Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Kỳ họp toàn thể cuối năm của Quốc hội khai mạc sáng nay (20/10) tại Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 28/11, tại tòa nhà mới khai trương sau 5 năm xây dựng.
Ngày tạo
20/10/2014 10:14:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/10/2014 11:00:03 SA

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/10/2014 11:04:46 SA

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/10/2014 11:00:03 SA

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/10/2014 11:00:03 SA

Dung lượng: 2,27MB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tám Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 20/10/2014 10:40:45 SA

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày diễn văn khai mạc kỳ họp thứ tám Quốc hội Khóa XIII. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 22/10/2014 09:00:45 SA

Dung lượng: 1,89MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất