Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua NQ về kế hoạch phát triển KT-XH 2015 và dự toán NSNN năm 2015; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật DN (sửa đổi)


Tên album
Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua NQ về kế hoạch phát triển KT-XH 2015 và dự toán NSNN năm 2015; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật DN (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/11/2014. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)
Ngày tạo
10/11/2014 11:25:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo NQ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015; dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Ngày tạo: 10/11/2014 11:49:48 SA

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày tạo: 10/11/2014 04:04:27 CH

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 10/11/2014 04:04:27 CH

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Hòa Bình bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 10/11/2014 04:04:27 CH

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 10/11/2014 04:04:27 CH

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 (số đại biểu tán thành là 445 đại biểu tương đương 89,54%). Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 10/11/2014 04:04:27 CH

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất